Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naivistisen taiteen tekijöiden työskentelymahdollisuuksia, markkinointia ja näyttelytoimintaa niin Suomessa kuin ulkomailla sekä edistää ja jakaa tietoisuutta naivistisesta taiteesta ja naivisteista. Tämän toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää ja kuratoi naivistisen taiteen näyttelyitä
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • kehittää näyttely-, koulutus- ja seminaaritoimintaa
  • luo mahdollisuuksia osallistua näyttelyihin ulkomailla
  • antaa jäsenille neuvontaa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista

Suomen Naivistit ry:n viralliset säännöt.

Hallituksen kokoonpano.